Vedení účetnictví - Firma ACCOFIN

Povinnost vést účetnictví mají podle zákona o účetnictví všechny právnické a některé fyzické osoby. Naše firma ACCOFIN nabízí vedení účetnictví a účetní poradenství ve špičkové kvalitě. Zárukou pro vás je přátelské jednání a absolutní otevřenost vašim potřebám. Při své činnosti využívá nejmodernější účetní a komunikační technologie.

Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) firma ACCOFIN poskytuje právnickým osobám např. obchodním společnostem, nadacím, společenstvím vlastníků jednotek, fondům apod. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je určena další naše služba vedení daňové evidence.

Kompletní nabídka služeb firmy ACCOFIN v rámci vedení účetnictví:
- vedení hlavní knihy a účetního deníku
- knihy pohledávek a závazků, saldokonto, evidence úhrad
- pokladní a bankovní knihy
- evidence majetku
- mzdová evidence
- tiskové a přehledové sestavy
- závěrkové operace – uzavření roku stávajícího, navedení počátečních stavů
- zpracování účetní závěrky – výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce

Pokud máte zájem o informace, které se týkají našich účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv nezávazně kontaktovat! Vaše dotazy týkající se vedení účetnictví ochotně zodpovíme nebo si s vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!

Firma ACCOFIN Plzeň

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, zpracování mezd a daňové evidence v Plzni a okolí. Přenechte své starosti o vedení účetnictví odborníkům a věnujte pouze svému podnikání.

Co vás zajímá

Rychlý kontakt

Firma Accofin
Ing.Pavla Nozarová
Adresa: Jiráskova 365, 334 41 Dobřany
Email: nozarova@accofin.cz
Tel: +420 774 185 929