Často kladené otázky

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Jak dlouho musím uchovávat daňové a účetní doklady?
účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví po dobu 5 letpočínajících koncem účetního období, kterého se týkají
daňové doklady musí osoba povinná k dani uchovávat po dobu 10 let

Které položky se dají odečíst z daně?
Mezi položky odečitatelné z daně patří daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena až v 5 uplynulých zdaňovacích obdobích.
Dále se od základu daně v plné výši odečítají výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.
Uplatnit lze i odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání nebo odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.
Detailně je tato problematika popsána v § 34 zákona o daních z příjmů.

Je obyčejný paragon daňovým dokladem?
Ano, pokud cena na něm uvedená nepřevýšila částku 10 000 korun včetně DPH a platba proběhla v hotovosti, platební kartou, popřípadě šekem.

Za jakých podmínek může firma přestat účtovat podvojně a vrátit se k daňové evidenci?
Pokud účetní jednotka účtující podvojně nedosahuje v posledních pěti letech obratu ve výší 25 milionů korun, může se vrátit pět k daňové evidenci.

Jak často je nutné podávat daňová přiznání k dani z příjmu?
Daňové přiznání k dani z příjmu se zpravidla podává jednou ročně a to nejpozději do 31.3. za předcházející kalendářní rok, daňový poradce či advokát Vám tuto povinnost může odložit až do 30.6. Odklady daňového přiznání až ke konci června samozřejmě pro své klienty zajišťujeme.

Vedete účetnictví i pro nadace a nadační fondy?
Nadacím a nadačním fondům, stejně jako ostatním subjektům z neziskového sektoru poskytujeme rovněž naše účetní služby a to za zvýhodněných podmínek tak, aby mohli plnit své poslání.

Od jakého obratu se stanu povinným plátcem DPH?
Povinným plátcem DPH se stanete, jakmile překročíte za 12 měsíců po sobě jdoucích obrat 1.000.000,- Kč. V takovém případě Vám pak vzniká povinnost podat příslušnému finančnímu úřadu přihlášku k povinné registraci k dani z přidané hodnoty.

Nenašli jste odpověď na to, co vás zajímá? Kontaktujte nás!

Firma ACCOFIN Plzeň

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, zpracování mezd a daňové evidence v Plzni a okolí. Přenechte své starosti o vedení účetnictví odborníkům a věnujte pouze svému podnikání.

Co vás zajímá

Rychlý kontakt

Firma Accofin
Ing.Pavla Nozarová
Adresa: Jiráskova 365, 334 41 Dobřany
Email: nozarova@accofin.cz
Tel: +420 774 185 929